1993 yılında Ankara’da doğdu. 2016 yılında Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünden mezun oldu. 2019 yılında Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Resim Bölümü Yüksek Lisans eğitimini tamamladı. Şu an Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Resim Bölümünde Sanatta Yeterlik eğitimine devam etmektedir

Solo Sergiler

2020, Belleğin Yıkımı, ODTÜ, Ankara

Karma Sergiler

2021, Congresium, ArtAnkara: ArtMeydan, Ankara
2020, Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi, Genç Sanat: 6. Güncel Sanat, İstanbul
2020, Galeri Soyut, Pandemi Günlükleri, Ankara
2019, Akaretler No:29, “Base/Siesta Art Project-2”, İstanbul
2019, MKM, “Upsd – Genç Etkinlik 8”, İstanbul
2018, Galata Rum Okulu, “Base”, İstanbul
2017, 12 nolu lojman, “Genç Sanatçılar Buluşması” , Ankara
2017, Gazi Vakfı Okulları, “Müze Okullar Çalıştayı” Ankara
2017, Çağdaş Sanatlar Merkezi, ‘Gerçeklik Alanı-4’, Ankara
2016, Cermodern, ‘İçine Çekildiğim Dünya-Mekan Atölye III’, Ankara
2016, Otel Houston, ‘Ben Şu An Şanslı mıyım? , Ankara
2016, Galeri Foyart, ‘Hikaye’, Ankara
2016, Çağdaş Sanatlar Merkezi, Mezuniyet Sergisi, Ankara

She was born in Ankara in 1993. Then, she graduated from Gazi University, Faculty of Fine Arts, from Painting Department in 2016. She is a graduated from Gazi University Fine Arts Institute Painting Department in 2019. She is currently studying Proficiency in Arts at the Painting Department of Ankara Hacı Bayram Veli University.

Solo Exhibitions

2020, The Destruction of Memory, Middle East Technical University, Ankara

Group Exhibitions

2021,Congresium, ArtAnkara:ArtMeydan, Ankara
2020,TZT Cultural Center,Young Art :6th Contemporary Art, İstanbul
2020,Gallery Soyut, Pandemic Diaries, Ankara
2019, Akaretler No: 29, “Base / Siesta Art Project-2”, Istanbul
2019, MKM, “Upsd – Young Art 8”, İstanbul
2018, Galata Greek School, “Base”, İstanbul
2017, 12 number apartment, “Young Artists Meeting” , Ankara
2017, Gazi College, “Museum Schools Workshop” Ankara
2017, Çağdaş Sanatlar Merkezi, ‘Reality Space-4’, Ankara
2016, Cermodern, ‘The Worid Im Into-Place Is The Studio III, Ankara
2016, Hotel Houston, ‘Am I Lucky Now? , Ankara
2016, Gallery Foyart, ‘Tale’, Ankara
2016, Çağdaş Sanatlar Merkezi, Graduation Exhibition, Ankara